• بهبود عملکرد 
  • راهکار های افزایش کارایی

داود حاتمی

زمان : 1400/05/15
کنفرانس

سمینار مدیریت پایدار منابع زیست‌محیطی در شهرها

رزرو سمینار
تخصصی100,000 تومان
رزرو در تاریخ {{selectedDate}}
از ساعت {{time.starttime}} تا {{time.endtime}}