آشنایی با رشته برق

زمان تقریبی مطالعه : 11 دقیقه

مهندسي برق
ديباچه:

 يكي از بهترين تعريف‌هايي كه از مهندسي برق شده است،‌ اين است كه محور اصلي فعاليت‌هاي مهندسي برق، تبديل يك سيگنال به سيگنال ديگر است. كه البته اين سيگنال ممكن است شكل موج ولتاژ يا شكل موج جريان و يا تركيب ديجيتالي يك بخش از اطلاعات باشد.براي مثال وقتي ما با تلفن صحبت مي‌كنيم در مرحله اول به دستگاهي به نام ميكروفون نياز داريم كه صحبت‌هاي ما را تبديل به سيگنال‌هاي الكتريكي كند تا اين سيگنال در خطوط تلفن منتقل گردد. سپس در طرف ديگر به دستگاهي نياز داريم كه سيگنال‌هاي رسيده را به سيگنال‌هاي صوتي تبديل كند تا فرد مقابل بتواند صداي ما را بشنود و مكالمه تلفني برقرار گردد.رشته‌ مهندسي‌ برق‌ در مقطع‌ كارشناسي‌ داراي‌ 4 گرايش‌ الكترونيك‌، مخابرات‌، كنترل‌ و قدرت‌ است‌. 
گرايش‌ الكترونيك‌:
گرايش‌ الكترونيك‌ به‌ دو زيربخش‌ عمده‌ تقسيم‌ مي‌شود. بخش‌ اول‌ ميكروالكترونيك‌ است‌ كه‌ شامل‌ علم‌ مواد، فيزيك‌ الكترونيك‌، طراحي‌ و ساخت‌ قطعات‌ از ساده‌ترين‌ تا پيچيده‌ترين‌ آنها است‌ و بخش‌ دوم‌ نيز مدار و سيستم‌ ناميده‌ مي‌شود و هدف‌ آن‌ طراحي‌ و ساخت‌ سيستم‌ها و تجهيزات‌ الكترونيكي‌ با استفاده‌ از قطعات‌ ساخته‌ شده‌ توسط‌ متخصصان‌ ميكروالكترونيك‌ مي‌باشد.براي مثال يك سيستم گيرنده راديو نمونه‌اي از كنار هم قرار دادن قطعات مختلف الكترونيكي براي دريافت موج ارسال شده از سوي فرستنده به گيرنده است؛ يعني يك سيستم فرستنده و گيرنده براي كار، هم به قطعات الكترونيكي و هم به سيستم‌هاي متشكل از قطعات الكترونيكي نياز دارد. و اين شامل بسياري از دستگاه‌هاي الكتريكي از جمله سيستم پمپ مصنوعي تأمين كننده ضربان قلب، سيستم رله و حفاظت در يك نيروگاه برق و يا سيستم هدايت اتوماتيك يك هواپيما مي‌شود.

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل‌:
دروس‌ مشترك‌ در‌ گرايش‌هاي‌ مختلف‌ مهندسي‌ برق‌:

رياضي‌، معادلات‌ ديفرانسيل‌، برنامه‌سازي‌ كامپيوتر، محاسبات‌ عددي‌، فيزيك‌، كارگاه‌ عمومي‌، كارگاه‌ برق‌، زبان‌ تخصصي‌، نقشه‌كشي‌ صنعتي‌، رياضي‌ مهندسي‌، مدارهاي‌ الكتريكي‌، اندازه‌گيري‌ الكتريكي‌، الكترومغناطيس‌، الكترونيك‌، ماشين‌هاي‌ الكتريكي‌، مدارهاي‌ منطقي‌، تجزيه‌ و تحليل‌ سيستم‌ها، سيستم‌هاي‌ كنترل‌ خطي‌، بررسي‌ سيستم‌هاي‌ قدرت‌، مخابرات‌، پروژه‌ كارشناسي‌، كارآموزي‌.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ الكترونيك‌:
فيزيك‌ مدرن‌، فيزيك‌ الكترونيك‌، الكترونيك‌ صنعتي‌، تكنيك‌ پالس‌، معماري‌ كامپيوتر، ميكروپروسسور، مدارهاي‌ مخابراتي‌، پروژه‌ آزمايشگاه‌ الكترونيك‌.(بسياري‌ از درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ همراه با آزمايشگاه‌ است‌.)
گرايش‌ مخابرات‌:
مخابرات‌ از دو گرايش‌ ميدان‌ و سيستم‌ تشكيل‌ مي‌شود. كه‌ در گرايش‌ ميدان‌، دانشجويان‌ با مفاهيم‌ ميدان‌هاي‌ مغناطيسي‌، امواج‌، ماكروويو، آنتن‌ و ... آشنا مي‌شوند تا بتوانند مناسب‌ترين‌ وسيله‌ را براي‌ انتقال‌ موجي‌ از نقطه‌اي‌ به‌ نقطه‌ ديگر پيدا كنند. براي مثال اگر بخواهيم سيگنالي را از يك ايستگاه تلويزيوني به گيرندگان تلويزيوني منتقل كنيم ابتدا بايد اين سيگنال را از طريق آنتن‌هاي خاص به صورت امواج منتشر ساخته و سپس در طرف گيرنده نيز آنتن‌هاي خانگي بايد بتوانند اين امواج را از فضا دريافت كنند تا از طريق دستگاه تلويزيون اين امواج به امواج صوت و تصوير تبديل شود. قابل ذكر است تمامي اين ارسال‌ و انتقال امواج، در حوزه گرايش ميدان قرار مي‌گيرد. در گرايش‌ سيستم‌ نيز دانشجويان‌ فرا مي‌گيرند كه‌ چگونه‌ سيگنال‌ها را از شكلي‌ به‌ شكل‌ ديگر تبديل‌ كنند. براي مثال در همان سيستم تلويزيوني براي انتقال سيگنالي از اتاق توليد به آنتن، احتياج به دستگاه فرستنده است كه اين دستگاه تركيبي از قطعات الكترونيك بوده و به شيوه‌اي طراحي شده است كه مي‌تواند سيگنال توليد شده در آن محيط را به صورتي در‌آورد كه به وسيله آنتن‌هاي فرستنده قابل ارسال باشد. از سوي ديگر در منازل نيز دستگاه تلويزيون يا راديو شامل انواع سيستم‌هاي مخابراتي است كه اين سيستم سينگال‌هاي دريافتي از آنتن را تبديل به سينگال صوت و تصوير مي‌كند. همچنين‌ يكي‌ از فعاليت‌هاي‌ عمده‌ مهندسي‌ مخابرات‌ گرايش‌ سيستم‌، طراحي‌ فيلترهاي‌ مختلفي‌ است‌ كه‌ مي‌توانند امواج‌ مزاحم‌ شامل‌ نويز‌ يا پارازيت‌ را از امواج‌ اصلي‌ تشخيص‌ دهند و آنها را حذف‌ كنند‌ و تنها امواج‌ اصلي‌ را از آنتن‌ دريافت‌ نمايند.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ مخابرات‌:
الكترونيك‌ (تخصصي‌)، مدارهاي‌ مخابراتي‌، مخابرات‌ ، فيلترها و سنتز مدارها، ميدان‌ها و امواج‌، آنتن‌، مايكروويو، سيستم‌هاي‌ انتقال‌ ، اصول‌ ميكروكامپيوتر. (بسياري‌ از درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ همراه با آزمايشگاه‌ است‌.)
گرايش‌ كنترل‌:
هدف‌ اين‌ علم‌، كنترل‌ خروجي‌هاي‌ يك‌ سيستم‌ بر مبناي‌ ورودي‌هاي‌ آن‌ و با توجه‌ به‌ شرايط‌ ويژه‌ و نكات‌ مورد نظر طراحي‌ آن‌ سيستم‌ است. علم‌ كنترل‌ فقط‌ در مهندسي‌ برق‌ مورد استفاده‌ قرار نمي‌گيرد بلكه‌ در شاخه‌هاي‌ ديگري‌ از علوم‌ مهندسي‌ و حتي‌ علوم‌ انساني‌ كاربرد دارد. براي مثال در يك كارخانه نورد براي آنكه بتوان قطعات آهني را به شكل مورد نظر درآورد، لازم است كه دو قطعه اصلي نورد كه توسط موتورهاي الكتريكي چرخانده مي‌شوند، داراي چرخش يكساني باشند واين يكساني در چرخش نياز به سيستم كنترل بسيار دقيقي دارد كه يك مهندس برق گرايش كنترل مي‌تواند اين كار را با طراحي يك مدار الكتريكي انجام دهد. در كل‌ هدف‌ مهندسي‌ كنترل‌، طراحي‌ سيستمي‌ است‌ كه‌ بتواند عملكرد يك‌ دستگاه‌ را در حد مطلوب‌ حفظ‌ كند. خودكار كردن‌ يا اتوماتيك‌ كردن‌ خط‌ توليد، يكي‌ ديگر از فعاليت‌هاي‌ مهندسي‌ كنترل‌ است‌. 
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ كنترل‌:
الكترونيك‌ صنعتي‌، اصول‌ ميكروكامپيوترها، ترموديناميك‌، سيستم‌هاي‌ كنترل‌ ديجيتال‌ و غيرخطي‌، جبر خطي‌، سيستم‌هاي‌ كنترل‌ پيشرفته‌، مباني‌ تحقيق‌ در عمليات‌، مكانيك‌ سيالات‌، ابزار دقيق‌. (بسياري‌ از درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ همراه با آزمايشگاه‌ است‌).
گرايش‌ قدرت‌:
هدف‌ اصلي‌ مهندسين‌ اين‌ گرايش‌، توليد برق‌ در نيروگاه‌ها، انتقال‌ برق‌ از طريق‌ خطوط‌ انتقال‌ و توزيع‌ آن‌ در شبكه‌هاي‌ شهري‌ و در نهايت‌ توزيع‌ آن‌ براي‌ مصارف‌ خانگي‌ و كارخانجات‌ است‌. بنابراين‌ يك‌ مهندس‌ قدرت‌ بايد به‌ روش‌هاي‌ مختلف‌ توليد برق‌، خطوط‌ انتقال‌ نيرو و سيستم‌هاي‌ توزيع‌ آشنا باشد. دانشجويان‌ اين‌ رشته‌ در شاخه‌ توليد با انواع‌ نيروگاه‌هاي‌ آبي‌، گازي‌، سيكل‌ تركيبي‌ و ... آشنا مي‌شوند. در بخش‌ انتقال‌ و توزيع‌ نيز روش‌هاي‌ مختلف‌ انتقال‌ برق‌ اعم‌ از كابل‌هاي‌ هوايي‌ و زيرزميني‌ را مطالعه‌ مي‌كنند. يكي‌ ديگر از شاخه‌هاي‌ قدرت‌، ماشين‌هاي‌ الكتريكي‌ است.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ قدرت‌:
ماشين‌هاي‌ الكتريكي‌ تخصصي‌، حفاظت‌ و رله‌، تأسيسات‌، توليد و نيروگاه‌، عايق‌ و فشار قوي‌، ماشين‌هاي‌ مخصوص‌.
توانايي‌هاي‌ لازم‌ :مهندسي‌ برق‌ نيز مانند مابقي‌ رشته‌هاي‌ مهندسي‌ بر مفاهيم‌ فيزيكي‌ و اصول‌ رياضيات‌ استوار است‌ و هرچه‌ دانشجويان‌ بهتر اين‌ مفاهيم‌ را درك‌ كنند، مي‌توانند مهندس‌ بهتري‌ باشند. دانشجوي‌ برق‌ بايد ذهني‌ خلاق‌ و تحليل‌گر داشته‌ باشد. همچنين‌ به‌ كار با وسايل‌ برقي‌ علاقه‌ داشته‌ باشد چون‌ گاهي‌ اوقات‌ دانشجوياني‌ وارد اين‌ رشته‌ مي‌شوند كه‌ در رياضي‌ و فيزيك‌ قوي‌ هستند اما در كارهاي‌ عملي‌ ضعيف‌اند.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :
امروزه‌ با توسعه‌ صنايع‌ كوچك‌ و بزرگ‌ در كشور، فرصت‌هاي‌ شغلي‌ زيادي‌ براي‌ مهندسين‌ برق‌ فراهم‌ شده‌ است‌ و اگر مي‌بينيم‌ كه‌ با اين‌ وجود بعضي‌ از فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ بيكار هستند، به‌ دليل‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ افراد يا فقط‌ در تهران‌ دنبال‌ كار مي‌گردند يا در دوران‌ تحصيل‌ به‌ جاي‌ يادگيري‌ عميق‌ دروس‌ و كسب‌ توانايي‌هاي‌ لازم‌، تنها واحدهاي‌ درسي‌ خود را گذرانده‌اند. براي‌ مثال‌ كارشناسان‌ و متخصصان‌ انرژي‌ در كشور معتقدند كه با توجه‌ به‌ نياز فزاينده‌ به‌ انرژي‌ در جهان‌ كنوني‌ و همچنين‌ نرخ‌ رشد انرژي‌ الكتريكي‌ در كشور، سالانه‌ بايد حدود 1500 مگاوات‌ به‌ ظرفيت‌ توليد كشور افزوده‌ شود بي‌شك‌ چنين‌ كاري‌ نياز به‌ احداث‌ نيروگاه‌هاي‌ جديد و در نتيجه جذب‌ فارغ‌التحصيلان‌ متخصص‌ برق‌ و قدرت‌ دارد. فرصت‌هاي‌ شغلي‌ يك‌ مهندس‌ كنترل‌ نيز بسيار گسترده‌ است‌ چون‌ در هر جا كه‌ يك‌ مجموعه‌ عظيمي‌ از صنعت‌ مهندسي‌ مثل‌ كارخانه‌ سيمان‌، خودروسازي‌، ذوب‌ آهن‌ و ... وجود داشته‌ باشد، حضور يك‌ مهندس‌ كنترل‌ ضروري‌ است‌. و بالاخره‌ يك‌ مهندس‌ مخابرات‌ يا الكترونيك‌ مي‌تواند جذب‌ وزارتخانه‌هاي‌ ارتباطات و فناوري اطلاعات ‌، صنايع‌، دفاع‌ و سازمان‌هاي‌ مختلف‌ خصوصي‌ و دولتي‌ شود.

 

 

برگرفته شده از کتاب آشنایی با رشته های مختلف دانشگاهی و زمینه های شغلی، گردآوری و تنظیم توسط

"مهندس رضا فریدون نژاد"


اشتراک‌گذاری:

حمید بالازاده بهار

حمید بالازاده بهار کارشناس ارشد مهندسی عمران با 5 سال سابقه در تدریس و کارهای اجرایی در زمینه عمران هستم. از جمله علایق بنده در حوزه مهندسی عمران، پژوهش های عددی، محاسباتی و پروژه هایی که بر اساس الگوریتم های بهینه سازی شده، می باشد. 

نظرات

  جهت ارسال نظر ابتدا باید وارد شوید.


 • {{comment.fullname}}
  {{comment.timecreated}}

  {{comment.message}}


  • {{reply.fullname}}
   {{reply.timecreated}}

   {{reply.message}}