سید موسی میری نژاد
سید موسی میری نژاد
تخصص: بیهوشی
تعداد دوره‌ها: 1

دکتر سید موسی میری نژاد دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز با سابقه ۲۵ سال تدریس و اداره بیهوشی بیماران در مرکز قلب بیمارستان شهید مدنی تبریز  در سال ۱۳۶۶ موفق به اخذ پزشکی عمومی ، در ۱۳۷۱ موفق به اخذ بورد تخصصی بیهوشی عمومی از دانشگاه تبریز و در ۱۳۷۵ موفق به اخذ فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب و عروق و مراقبتهای ویژه از دانشگاه علوم پزشکی ایران ، بیمارستان شهید رجایی تهران شدم در سابقه خود  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بمدت سه سال ، معاونت هیئت علمی دانشکده پزشکی بمدت دو سال و مدیریت گروه بیهوشی تبریز بمدت دوسال و هم اکنون در پست ریاست بخش مراقبتهای بیهوشی جراحی قلب کودکان و نوزادان شهید مدنی  انجام وظیفه میکنم

 • بررسي اثرات ترانس آمين در خونريزيهاي بعد از عمل در جراحي قلب باز
 • مقايسه دو روش دادن حجم و دوبوتامين در پيشگيري از هيپوتانسيون ناشي از پروتامين
 • تعيين مقدار هپارين كافي جهت كارديوپولموناري باي پس توسط تست ACT در جراحي قلب باز 
 • بررسي اثرات ليدوكائين تزريقي از طريق لوله تراشهTA (بی حسی سطحی ) بر تغييرات هموديناميك بيماران در جراحي قلب باز


 • مدير مركز آموزشي در بیمارستان شهید مدنی
 • معاون آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • قائم مقام رياست بيمارستان در بیمارستان شهید مدنی
 • قائم مقام رياست مركز تحقيقات قلب در مركز قلب تبريز
 • معاون امور هیئت علمی دانشکده پزشکی تبریز
 • قائم مقام ریاست دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی تبریز

 • Cardiac Anesthesia
 • Intensive Care
 • Acute Pain Management

رزرو استاد
تخصصی1,000,000 ریال (هر جلسه)
عمومی500,000 ریال (هر جلسه)
رزرو در تاریخ {{selectedDate}}
از ساعت {{time.starttime}} تا {{time.endtime}}
ویدئوهای استاد
300,000 ریال

بیهوشی